Svatební kočár je hrou při které se vypije velké množství alkoholu. Je proto vhodná na pozdější hodiny na svatební párty. Je potřeba zajistit celkem 9 židlí a jednoho dobrovolníka, který bude nalévat alkohol. Židle se rozmístí následovně: 2 židle pro koně, za koně bude další židle pro kočího. Za kočím sedí král a královna tj. další 2 židle. Na každou stranu je ještě potřeba 4 židle pro všechna kola kočáru. Při správném rozmístěním židlí jde skutečně o tvar kočáru. Vypráví se pohádka o králi a královně a v pohádce se vyskytují pozice všech účastníků kočáru. Při zaznění slova kočí, se kočí musí okamžitě postavit, jinak pije štamprli alkoholu. To samé platí na každou pozici pro každého hráče v kočáře. Pro zpestření kočáru se zvedají všedchna 4 kola také na slovo kočár. Při slově zámek a další příbuzná slova jako zámecký atd. se zvedají král s královnou (novomanželé) a musí si dát pusu.
Pokud jsou do kočáru zapojeni vhodní svatebčané, kteří jsou pro každou srandu a mohou pít alkohol, jedná se o super soutěž a zážitek!

Vážení svatebčané, rád bych vám přečetl pohádku o králi a královně

Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem vyjížďku do královských zahrad. Král řekne své královně: „Milá královno, zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhne ke králi a královně. Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku.“ Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl před kočár. Král s královnou usednou do kočáru. Královna řekne králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“ Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár.“ Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár — i pravé přední kolo, i levé zadní kolo. Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekne králi: „Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku.“ Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechna čtyři kola. Podívá se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a také na levé zadní kolo. Zkrátka překontroluje celý kočár. Po vykonané práci jde kočí ke králi a královně. Popřeje jim hezkou noc a krásné sny.